2024 © RS Team S.C. Všechna práva vyhrazena.

hyperDent Software

hyperDENT je CAM ekosystém vyvinutý společností FOLLOW-ME!, předním vývojářem softwaru, pro dentální trh. Tento software je odborníky oceňován pro svou modulární strukturu, která uživatelům poskytuje řešení šité na míru jejich specifickým potřebám, a to bez ohledu na velikost společnosti. Systémy od společnosti FOLLOW-ME! dokonale splňují očekávání protetických laboratoří i zubních klinik a vytvářejí dokonalou cestu interakce mezi programem CAM a stroji.

Zjistěte více

hyperDent Practicelab je program přizpůsobený potřebám protetických laboratoří a byl optimalizován tak, aby splňoval očekávání začínajících uživatelů CAM.
Obsluha systému je vysoce automatizovaná, aby bylo jeho používání co nejjednodušší. Díky inteligentnímu pracovnímu postupu a minimalizovanému rozsahu funkcí může uživatel v několika málo krocích vypočítat dráhy nástrojů pro jednotlivé polotovary, jako jsou sklokeramické bloky a preformové spojky, a odeslat je do stroje k frézování.
Nejvhodnější materiál vybírá přímo program, který jeho volbu uživateli navrhne během procesu nakládání. Polohování polotovaru a nastavení konektoru je rovněž plně automatizováno. Vestavěné strategie frézování zajišťují vysokou stabilitu a efektivitu procesu.

hyperDent Compact byl navržen pro použití v laboratořích a lze jej použít ve spojení se všemi frézkami s otevřenou architekturou. Zjednodušené rozhraní s řízeným workflow podporuje začínající uživatele CAM, ale jeho řešení ocení i pokročilí specialisté. Vestavěné databáze zajišťují rychlé, bezpečné, efektivní a přesné frézování.
Použití hyperDent Compact umožňuje provádět všechny typy prací kromě jednodílných opěr a mostních konstrukcí,

Poznámka: V hyperDENT® Compact nemusí být dostupné všechny moduly a funkce hyperDent Classic. Svůj software můžete kdykoli aktualizovat na hyperDent Classic.

HyperDent Classic je nejoblíbenější CAM řešení mezi frézovacími centry, které se vyznačuje otevřenou architekturou, kterou ocení pokročilí uživatelé. Program je určen především velkým výrobním střediskům, kde je klíčová provozní flexibilita a optimalizace procesů – efektivitu však s jeho pomocí mohou zvýšit i menší laboratoře.
Program umožňuje simultánní zpracování a výpočet mnoha projektů díky funkci Vícenásobné spuštění. Díky generátorům šablon zase může uživatel vyvíjet individuální strategie frézování. Všechna tato řešení umožňují rychlou a intuitivní práci a také rozsáhlou automatizaci obsluhy stroje.
Široká škála funkčnosti hyperDent Classic a rozmanitost možností jejich rozšíření díky modulům zajišťuje vysoký výkon i pro nejnáročnější uživatele.

hyperDent navíc
moduly a funkce

Modul pro zubní náhrady hyperDent

Modul umožňuje digitální výrobu celých zubních náhrad mnohem rychleji než při ručním obrábění. HyperDent je jedním z prvních softwarových systémů CAM, který poskytuje specializované a automatizované dráhy nástrojů pro tento typ práce. Prostřednictvím protetického modulu je možné vytvářet různé varianty práce, například plně dokončené řady zubů nebo předfrézované zubní kapsy. V programu jsou k dispozici rozhraní kompatibilní s různými systémy CAD, což zaručuje snadnou obsluhu.

Modul implantátu hyperDent

Pomocí modulu je možné vyrábět individualizované abutmenty, implantátové můstky a tyče z kulatých polotovarů.

Díky inteligentní kategorizaci je pro všechny systémy zapotřebí pouze jedna hlavní šablona. Tento modul lze kombinovat s knihovnou geometrie frézovacích rozhraní pro nejčastěji používané systémy implantátů. Tuto knihovnu lze navíc kombinovat s odpovídající knihovnou geometrie figurín CAD.

Uživatel může do systému také snadno zadávat své vlastní geometrie. Navzdory možným nepřesnostem ve výstupních systémech zajišťuje automatický mechanismus výměny geometrie výrobu vysoce přesných dílů.

Brusný modul hyperDent

HyperDent umožňuje jednoduché broušení sklokeramiky a využívá speciální algoritmy pro generování optimálních drah nástrojů. Pokud je to možné, využívá se celý obvod a délka nástroje, aby se prodloužila životnost nástroje a zaručila vysoká stabilita procesu. Poskytuje možnost pracovat se sklokeramikou/disilikátem lithia atd. díky speciálním cyklům optimalizovaným pro broušení a ochranu životnosti nástroje.

Komponenty implantátů (Implantologické nástroje)

Kromě softwaru jsou k dispozici také nástroje přizpůsobené pro práci se softwarem hyperDent Implant Module. Překryvy pro skenery se snadno používají a jsou kompatibilní se všemi běžně používanými laboratorními skenery. Umožňují vysoce přesnou průmyslovou výrobu (frézování a hybridní výrobu) s velmi nízkou chybovostí. Je to dáno konstrukcí komponent, která zaručuje snadné rozpoznání polohy a přesné zarovnání implantátu. Díky této vysoké přesnosti jsou překryvy pro skenery hyperDent ideální pro skenování můstků s implantáty. Profesionální nabídku implantátů doplňuje široká škála knihoven implantátů a univerzální šroubovák.

Modul generátoru šablon hyperDent

Modul umožňuje vytvářet přizpůsobené šablony obrábění pro všechny typy obrobků, které lze následně testovat v simulacích úběru materiálu. Díky jednoduchému a intuitivnímu rozhraní může zkušený uživatel softwaru CAM okamžitě vytvářet a upravovat šablony obrábění, tj. řezná data, nástroje a strategie frézování.

Více instancí

HyperDent umožňuje pracovat na více projektech současně.

Použití více strojů

Podpora libovolného počtu strojů a/nebo typů strojů díky jednotné licenci hyperDent

Hybridní modul hyperDent

Modul umožňuje kombinovat aditivní a subtraktivní technologie v jednom pracovním postupu. Složité geometrie, vnitřní dutiny a dříve nevyfrézované dentální komponenty lze vyrábět ve velkém množství s velmi vysokou kvalitou a přesností frézovaného povrchu při minimální spotřebě materiálu. Toto komplexní řešení doplňují automatizované pracovní postupy, jako je optimální vnořování dílů na platformě, vytváření podpůrných struktur nebo generování sad dílů v oblastech, které mají být dodatečně vyfrézovány.