2024 © RS Team S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3Shape Clear Aligner

Dowiedz się więcej

Uniwersalne oprogramowanie do projektowania nakładek ortodontycznych

3Shape Clear Aligner pozwala zacząć oferować zabiegi z wykorzystaniem przezroczystych nakładek i otworzyć się na nowe możliwości biznesowe.

Główne korzyści dla lekarzy płynące z implementacji 3Shape Clear Aligner

Wszystko we własnym zakresie

Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem przezroczystych nakładek to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów stomatologii. 3Shape Clear Aligner Studio umożliwia projektowanie i produkcję nakładek we własnym laboratorium lub we współpracy z wybranym partnerem produkcyjnym 3Shape. 3Shape Clear Aligner to pełna kontrola nad przebiegiem pracy.

Zorganizowany przepływ pracy

Łatwe skanowanie, projektowanie i przygotowywanie plików do produkcji wewnątrz placówki lub za pośrednictwem partnera zewnętrznego odbywa się w całości w ramach ekosystemu oprogramowania.

Wyższa wydajność pracy

Zautomatyzowane funkcje, takie jak zapisywanie identyfikatorów, pozwalają zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć wydajność procesu projektowania.

Efektywna współpraca nad przypadkami klinicznymi

Dzięki zaawansowanym narzędziom wizualizacji, komunikowanie wizji leczenia do laboratorium za pośrednictwem portalu Treatment Review stało się łatwe jak nigdy dotąd. Równocześnie, laboratorium może za pośrednictwem tego samego systemu szybko przekazać lekarzowi propozycję realizacji prac do zatwierdzenia.

Automatyzacja działania

Funkcje takie jak automatyczna segmentacja, wax-up i drążenie modeli wykonywane są w tle, co znacznie skracają czas oczekiwania na wykonanie pracy i pozwalają na poświęcenie pełni uwagi medycznym aspektom danego przypadku klinicznego.

Główne korzyści dla laboratoriów płynące z implementacji 3Shape Clear Aligner

Od planowania do przygotowania produkcji

3Shape Clear Aligner Studio to innowacyjne oprogramowanie do produkcji przezroczystych nakładek ortodontycznych, które umożliwia współpracę z lekarzem przy produkcji alignerów. Dzięki płynnemu i zoptymalizowanemu przepływowi pracy pomiędzy lekarzem a laboratorium, 3Shape Clear Aligner Studio ułatwia obsługę pacjentów i planowanie ich ścieżek leczenia. Wiele etapów pracy zostało zautomatyzowanych i udoskonalonych, aby zaoszczędzić czas i koszty związane z realizacją prac.

Wyższa wydajność pracy

3Shape Clear Aligner Studio pomaga zaoszczędzić czas i poprawić wydajność pracy dzięki nowym funkcjom, takim jak np. automatyczna segmentacja, wizualizacja, i wiele innych.

Rozwój biznesu

3Shape Clear Aligner Studio pomaga wejść w jeden z najszybciej rozwijających się i dochodowych rynków. Pozwala on pracować we własnym tempie, zgodnie z potrzebami i umiejętnościami użytkownika.

Większa kontrola nad wykonywaną pracą

Ulepszony układ prezentacji oznaczają większą kontrolę nad ruchami zębów i lepszą wizualizację modelu na ekranie komputera. Dzięki portalowi Treatment Review możliwa jest poprawa komunikacji w sprawie danego przypadku oraz ułatwienie współpracy z partnerami.

Maksymalnie uproszczony przepływ pracy

Łatwe przygotowanie plików z przezroczystymi nakładkami do produkcji umożliwia zintegrowany moduł sterujący przepływem pracy.

Automatyzacja działania

Funkcje takie jak automatyczna segmentacja, wax-up i drążenie modeli wykonywane są w tle, co znacznie skracają czas oczekiwania na wykonanie pracy i pozwalają na poświęcenie pełni uwagi medycznym aspektom danego przypadku klinicznego.