2024 © RS Team S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3Shape Implant Studio

Dowiedz się więcej

Łatwy sposób digitalizacji pracy z implantami

Podczas planowania zabiegów implantoprotetycznych ostatnią rzeczą której ktokolwiek oczekuje, jest nieprzewidywalność i niespójność. 3Shape Implant Studio pozwala na planowanie zabiegów implantacji z cyfrową dokładnością i przewidywalnością. Rezultat? Bardziej efektywny przebieg pracy z implantami.

Główne korzyści dla lekarzy płynące z wykorzystania 3Shape Implant Studio

Pełny zakres prac

Od pojedynczych lub mnogich implantów do przypadków całkowitej bezzębności – z 3Shape Implant Studio można zaplanować dowolne leczenie implantoprotetyczne i zaprojektować dowolny szablon chirurgiczny, oparty na zębach, błonie śluzowej lub kości.

Implantologia w jeden dzień

Dzięki 3Shape Implant Studio i sztucznej inteligencji można niskim kosztem samodzielnie wyprodukować szablony chirurgiczne i drukowane w 3D korony mocowane śrubami, tak we własnym zakresie jak i we współpracy z preferowanym laboratorium zewnętrznym. Pozwala to na przygotowanie do wykonania zabiegu nawet w ciągu jednego dnia.

Otwarty, zintegrowany proces pracy

Dzięki łatwej integracji użytkownik nigdy nie jest ograniczony do konkretnego sposobu pracy czy producenta. Oznacza to pełną elastyczność w zakresie zmiany sposobu pracy w przyszłości.

Główne korzyści dla laboratoriów płynące z wykorzystania 3Shape Implant Studio

Pełny zakres dostępnych prac

Od pojedynczych lub mnogich implantów do przypadków całkowitej bezzębności – z 3Shape Implant Studio można zaplanować dowolne leczenie implantoprotetyczne i zaprojektować dowolny szablon chirurgiczny, oparty na zębach, błonie śluzowej lub kości.

Implantologia w jeden dzień

Dzięki 3Shape Implant Studio można produkować niskim kosztem prowadnice chirurgiczne i drukowane w 3D korony mocowane śrubami, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, we własnym zakresie lub we współpracy z preferowanym laboratorium co pozwala na wykonywanie zabiegów w ciągu jednego dnia.

Zoptymalizowane przekazywanie przypadków klinicznych

Dzięki narzędziu 3Shape Communicate® możliwe jest szybkie udostępnienie i potwierdzenie wyników procesu leczenia. Dzięki Implant Studio laboratorium może być partnerem dla kliniki stomatologicznej na każdym etapie: od wczesnego planowania leczenia, przez projekt, po wykonanie ostatecznego pakietu uzupełnień.

Co oferuje 3Shape Implant Studio?

Obróbka każdego przypadku wszczepienia implantu

Implant Studio to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich przypadków implantorpotetycznych.
Pracę można zacząć już od pojedynczych implantów, by następnie przejść do implantów wielokrotnych, a nawet do przypadków całkowitej bezzębności.

Wsparcie w codziennej pracy

3Shape Implant Studio to intuicyjny system pracy. Oprogramowanie zawiera m.in.autorski system powiadomień i podpowiedzi firmy 3Shape, który ułatwia naukę nowym użytkownikom oraz pomaga doświadczonym lekarzom i technikom dzięki wskazówkom i podpowiedziom. Po ukończeniu projektu można wybrać czy ma być on wyprodukowany we własnym zakresie czy wysłany do wybranego laboratorium.

Pełna procedura implantologiczna w jeden dzień

Zaawansowane narzędzia diagnostyczne obecne w gabinecie pomagają zdecydować, czy dany pacjent kwalifikuje się do natychmiastowego wszczepienia implantu. Następnie, na podstawie przekazanych z kliniki danych, technik może wirtualnie usunąć zęby i zaprojektować szablon chirurgiczny oraz protezy tymczasowe w jednym cyklu roboczym. Od teraz można zaoferować pacjentom możliwość wszczepienia implantów nawet tego samego dnia.